Czy wymagane są egzaminy wstępne?

Nie prowadzimy egzaminów wstępnych. Zamiast tego zapraszamy na 30-sto minutową lekcję próbną, podczas której oceniamy predyspozycje ucznia do nauki gry na instrumencie lub śpiewu. Nasza działalność jest zbliżona do Ogniska Muzycznego. W zajęciach może wziąć udział każdy. Ukończenie kursu instrumentalnego / wokalnego potwierdzamy dyplomem uczestnictwa w zajęciach muzycznych w Kamertonie.

Jaki jest koszt lekcji próbnej?

Koszt lekcji próbnej to 30 zł. Wyjątkiem jest lekcja z dojazdem do ucznia, której koszt jest liczony jak normalna lekcja z dojazdem. Więcej informacji na temat kosztów związanych z nauką w zakładce [CENNIK].

Jak długo i jak często odbywają się lekcje?

Długość lekcji oraz ich częstotliwość dostosowujemy indywidualnie do każdego ucznia. Lekcje indywidualne trwają 30 minut lub 45 minut w zależności od predyspozycji i wieku ucznia. Lekcje grupowe trwają 60 minut.

Czy obowiązuje koszt wpisowego?

Nie. Nie przyjmujemy wpisowego.

W jaki sposób opłacić zajęcia?

Za zajęcia przyjmujemy wpłaty z góry przelewem z terminem płatności do 7dni roboczych. W przypadku wpłat po tym terminie, doliczamy w następnym miesiącu koszt upomnienia w wysokości 10 zł. Dane do przelewu podajemy w [CENNIKU]. Wystawione rachunki za zajęcia wysyłamy na adres e-mail, podany w formularzu zgłoszeniowym.

Gdy przepadną zajęcia z winy ucznia, czy są odrabiane?

W przypadku choroby, wyjazdu, wycieczki czy innych zdarzeń losowych w wyniku których nie odbyły się zajęcia, są one możliwe do odrobienia w innym terminie. Jest to jednak wyłącznie dobra wola wykładowcy. W innej sytuacji, pobierana jest za zajęcia opłata w wysokości 50% ich kosztu.

Gdy przepadną zajęcia z winy nauczyciela, czy są odrabiane?

Nauczyciel jest zobowiązany odrobić lekcje, która nie odbyły się z jego winy. Jeśli nie ma takiej możliwości - nie pobieramy opłaty za te lekcje.

Od ilu lat można zapisać dziecko na lekcje?

Dokładne informacje na ten temat znajdują się w ofercie danej lekcji w menu [NAUKA]

Czy obowiązuje umowa na uczestnictwo w zajęciach w Kamertonie? Jaki jest okres wypowiedzenia nauki?

Treść umowy znajduje się w zakładce [UMOWA o naukę] w menu [ZAPISY]. Zapisanie się na zajęcia i dokonanie pierwszej wpłaty jest równoznaczne z jej akceptacją. Nie prowadzimy umowy w formie papierowej. W przypadku rezygnacji z nauki, okres wypowiedzenia umowy to 7 dni.

Co w sytuacji, gdy uczeń nie posiada własnego instrumentu?

Niektóre instrumenty są dostępne dla uczniów w Kamertonie. Jeśli jest jeszcze taka możliwość (posiadamy oraniczoną ilość instrumentów), możemy wynająć instrument na określony czas za dodatkową opłatą. Docelowo jednak każdy uczeń powinien posiadać swój instrument.

Co uczeń powinien mieć ze sobą na lekcji?

Teczkę lub zeszyt nutowy, zeszyt w kratkę oraz coś do pisania. Przede wszystkim uśmiech, chęć do nauki i wspólnego muzykowania :)

Najczęściej zadawane pytania (pdf)

 

 

 

 

 

Zespół Kamerton

Umowa o naukę

Umowa

Cennik

Cennik

Formularz zgłoszeniowy
Formularz uczestnika zajęć w szkole Kamerton

Zgłoszenie

GCK Krzemieniewo
Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie

GCK Krzemieniewo